ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΟΙΤΥΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΟΙΤΥΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 74 ΚΛΙΝΩΝ

ΑΡΙΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Skills

Posted on

Οκτώβριος 13, 2014