ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – PREFECTURE OF ATHENS

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – PREFECTURE OF ATHENS
ΕΤΟΣ / 2009
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / Αθήνα , Κέντρο , Ελλάδα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων & Παροχή υπηρεσιών συμβούλου

 

 

YEAR / 2009
LOCATION / Athens, Centre, Greece
SERVICES / Architecture, Electromechanical Engineering, Consulting, Renovation

In this project we got involved with the interior design of the new building for the “Prefecture of Athens”. More specifically we completed the architectural design and electromechanical installations design. The total built-up  area is 2.500,00 square meters and expands in 4 levels. As official consultants of the organisation responsible for the renovation of the “Prefecture of Athens” building we made sure that all of the constructions and details were built according to specifications and the materials in use qualified the standards set by our team of architects and engineers.

Skills

Posted on

Σεπτέμβριος 24, 2014