Πλήρη μελέτη του Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός Κλειδί

Πλήρη μελέτη του Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός Κλειδί

Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση του Έργου Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός Κλειδί. Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Στο Μοσχοχώρι και τη Λεπτοκαρύα

Skills

Posted on

Σεπτέμβριος 24, 2014