ΙΚΑ Ρόδου (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΙΚΑ Ρόδου (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Skills

Posted on

Σεπτέμβριος 24, 2014