ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ – NATIONAL GARDEN

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ – NATIONAL GARDEN

ΕΤΟΣ / 2008 – 2012

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ /  Αθήνα , Ελλάδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Αρχιτεκτονική μελέτη & Σύμβουλος έργου

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

 

 

YEAR / 2008 – 2012
LOCATION /  Athens, Greece
SERVICES /  Architecture, Consulting

Study for the Enhancement of the Vital Spaces and Infrastructure Network of  National Garden

Skills

Posted on

Σεπτέμβριος 24, 2014