Υπηρεσίες

Βασικός στόχος της Kionarchitects Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με πρωτοποριακές και λειτουργικές προτάσεις, στους παρακάτω τομείς:

 

Τοπογραφικές – χωροταξικές μελέτες

Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων

Αποτυπώσεις κτηρίων

 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Παρουσίαση ιδεών και προτάσεων για κάθε έργο.

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ( Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη εφαρμογής) Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων όπως συγκροτήματα κτηρίων, κατασκευή προσόψεων, ανακαίνιση ή αποκατάσταση κτηρίων , αθλητικές εγκαταστάσεις, parking centres, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, κέντρα εξυπηρέτησης οδικών κόμβων, συγκροτήματα ψυχαγωγίας κλπ.

Σύνταξη και Έκδοση οικοδομικών αδειών

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων

Βιοκλιματικός – Ενεργειακός σχεδιασμός

Έρευνα αγοράς για ευρηματική- οικονομική κατασκευή

Προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης

 

Στατικές & Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Στατική επίλυση κτηρίων ανάλογα με το είδος κατασκευής τους

Έλεγχοι επάρκειας κτηρίων – Ενισχύσεις υφιστάμενων κτηρίων

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εγκατάστασης ή τροποποίησης δικτύων

Μελέτη Φωτισμού

Μελέτη & εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (αδειοδοτήσεις, μελέτη, εγκατάσταση, διασύνδεση, συντήρηση)

Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σε νέα και υφιστάμενα κτήρια

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Διαχείριση Έργων ( Project Management )

Παροχή υπηρεσιών οικονομικού και τεχνικού συμβούλου σε όλες τις βαθμίδες (αξιολόγηση επένδυσης, μελέτη σκοπιμότητας, προμελέτη, διαδικασία προσφορών, μελέτες εφαρμογής, επίβλεψη εργασιών, δοκιμές λειτουργίας, παραλαβή, οργάνωση συντήρησης και διαχείρισης λειτουργίας κλπ.) εκτέλεσης του έργου

Προετοιμασίας φακέλων με τεχνικές και οικονομικές μελέτες σκοπιμότητας για ένταξη σε Ευρωπαϊκά, αναπτυξιακά προγράμματα

Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας (business plan)- βιωσιμότητας των επενδύσεων

 

Διαχείριση Κατασκευής Έργων ( Construction Management )

Επιβλέψεις και Υπηρεσίες Συμβούλου σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα όπου πραγματοποιείται συνεργασία με προμηθευτές και εξειδικευμένα συνεργεία κατασκευής

Συντονισμός εργασιών και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων