Εταιρεία

Η Kionarchitects Α.Ε. είναι μια νέα εταιρεία η οποία ιδρύθηκε από την Αναστασία Δρέττα (Αρχιτέκτονα Μηχανικό) και Γρηγόριο Δρέττα (Μηχανολόγο Μηχανικό) το Μάρτιο του 2008 όπου αποσπάσθηκε από την ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία εδρεύει σε ιδιόκτητα γραφεία επί της Κηφισίας 326 στο Χαλάνδρι. Με έδρα την Αθήνα οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το αντικείμενο της είναι κυρίως μελετητικό αλλά καλύπτει και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και επίβλεψης.

Η Kionarchitects Α.Ε. ειδικεύεται στην εκπόνηση Μελετών και Επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως κτήρια γραφείων, σχολικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, συμμετέχει σε Διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για υποδομές όπως αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κτήρια γραφείων. Παράλληλα εκπονεί μελέτες και επιβλέψεις για ιδιωτικές κατοικίες και άλλα έργα μικρής ιδιωτικής κλίμακας καθώς και μελέτες εξοπλισμού για ξενοδοχεία και άλλες αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Η Kionarchitects Α.Ε. αποτελείται από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό πολυετούς εμπειρίας όλων των ειδικοτήτων. Σκοπός είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Συγκοινωνιακά, Λιμενικά, Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία εντάσσει στο αντικείμενο της αποτελώντας με αυτό τον τρόπο “one stop shop” για τους ανθρώπους που της εμπιστεύονται τις αναπτυξιακές τους προθέσεις ή τα οικιστικά τους οράματα. Παρέχεται επίσης και η δυνατότητα ένταξης αναπτυξιακών δράσεων σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.